Adwokat Krystian Sieczczyński

Adwokat Krystian Sieczczyński jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 roku jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, pracował dla jednego z największych polskich ubezpieczycieli i współpracował z wiodącymi kancelariami na terenie Trójmiasta. Nabyte bogate doświadczenie w wielu gałęziach prawa zaowocowało wysokim stopniem skuteczności podejmowanych działań na rzecz Klientów kancelarii.

Z sukcesami reprezentował wierzycieli i dłużników w postępowaniach sądowych o zapłatę, postępowaniach upadłościowych obejmujących sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z bilansem oraz skompletowaniem niezbędnej dokumentacji. Doradza spółdzielniom, osobom fizycznym i spółkom prowadzącym działalność gospodarczą, w zakresie kluczowych kontraktów, strategii ich negocjacji i realizacji powziętych celów działalności. Sprawnie przeprowadza Klientów przez postępowania rodzinne, ze swej natury nacechowane wysokim stopniem emocjonalności, jak rozwody, podziały majątku dorobkowego, sprawy na tle władzy rodzicielskiej, o alimenty itp. Reprezentował pracodawców i pracowników w sporach na tle wykonywania obowiązków z zakresu prawa pracy, wypłaty wynagrodzeń, zwolnień itp. Skutecznie reprezentował swych Klientów w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zapłatę z tytułu zachowku.

W swej pracy wyznaje zasadę najwyższej wartości interesu Klienta, który zawsze jest wyznacznikiem kierunku podjętych działań, tak aby zapewnić skuteczny, szybki i najkorzystniejszy finansowo wynik postępowania.
Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
Interesuje się motoryzacją.

Obszary Działalności:

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krystian Sieczczyński