Zniesienie współwłasności – Gdańsk

Nasi prawnicy często mają styczność z szeroką problematyką związaną ze współwłasnością - występuje wówczas, gdy więcej niż jeden podmiot jest właścicielem jednej rzeczy. Doradzamy w jakim trybie w danym konkretnym przypadku można znieść współwłasność (umowny, sądowy). Nie bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy pomiędzy współwłaścicielami dojdzie do porozumienia w przedmiocie zniesienia współwłasności. Wyjątkiem jest zniesienie współwłasności nieruchomości, gdzie konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. W przypadku braku zgody pomiędzy współwłaścicielami, zniesienie współwłasności może się odbyć poprzez stosowne orzeczenie sądu, co ma miejsce w postępowaniu nieprocesowym. Wniosek w tej sprawie może złożyć zarówno każdy współwłaściciel, wierzyciel współwłaściciela, jak również prokurator.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi sprawami cywilnymi, którymi się zajmujemy: oddłużanie.