Dochodzenie odszkodowań Gdańsk

Nasza kancelaria adwokacka obejmuje klientów opieką prawną w sytuacji, gdy stoją u progu lub już z ich udziałem toczy się sprawa zmierzająca do wynagrodzenia szkody. W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 415 kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” każdy komu została wyrządzona szkoda ma prawo dochodzić odszkodowania – jednak w praktyce nasz zespół bada przede wszystkim czy ten, kogo nasz klient uważa za odpowiedzialnego faktycznie za szkodę odpowiada. Nasi prawnicy poznając szczegółowo sprawę określają strony postępowania, przebieg i skutki – świadcząc w tym zakresie tylko pełną poradę prawną nasz klient jest w sposób kompleksowy prowadzony przez wszystkie etapy sprawy – w tym też przed podjęciem jeszcze drogi sądowej, informujemy naszego klienta jaka dokumentacja jest konieczna, jakie dodatkowe informacje są niezbędne, aby prowadzenie sprawy ukierunkować w stronę wygranej i uzyskania ochrony słusznego interesu klienta. Nasi prawnicy wyjaśniają różnicę miedzy tym, co odróżnia odszkodowanie od zadośćuczynienia, czy też czym jest związek przyczynowo skutkowy, a także renta – w ten sposób jesteśmy w stanie prawidłowo określić i sformułować roszczenie naszego klient.

 

Dochodzenie odszkodowań Gdańsk. W czym pomoże prawnik?

Współpraca z adwokatem sprawi, że cały proces przebiegnie szybciej, a to, co się podczas niego dzieje nie będzie dla nas jasne. Adwokat może pomóc nam w następujących kwestiach:

  • ocenie zasadności roszczenia: adwokat przeanalizuje stan faktyczny sprawy i oceni, czy mamy prawo do odszkodowania,
  • przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do dochodzenia odszkodowania: adwokat przygotuje wszelkie pisma i dokumenty, które będą niezbędne do wszczęcia postępowania,
  • reprezentowaniu nas przed ubezpieczycielem: adwokat będzie reprezentował nas w negocjacjach z ubezpieczycielem,
  • wszczęciu postępowania sądowego: w przypadku, gdy nie uda się nam dojść do porozumienia z ubezpieczycielem, adwokat wstąpi na nasze miejsce w postępowaniu sądowym.

 

Odszkodowania w Gdańsku. Dlaczego nie warto dochodzić swoich praw samemu?

Dochodzenie odszkodowań może być trudnym i skomplikowanym procesem. Wymaga znajomości przepisów prawa, procedur sądowych oraz umiejętności negocjacyjnych. Dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże nam w uzyskaniu należnych nam środków.

Oto kilka powodów, dla których nie warto dochodzić swoich praw samemu:

  • nieznajomość przepisów prawa: nieznajomość przepisów prawa może prowadzić do popełnienia błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na wynik postępowania,
  • nieumiejętność negocjacji: negocjacje z ubezpieczycielem mogą być trudne i wymagają odpowiednich umiejętności,
  • brak doświadczenia: doświadczenie w sprawach odszkodowawczych jest niezbędne do skutecznego dochodzenia odszkodowań,
  • czas i koszty: dochodzenie odszkodowań może być czasochłonne i wymagające.