Odszkodowanie i zadośćuczynienie – Gdańsk

Obejmujemy naszych klientów opieką prawną w sytuacji, gdy stoją u progu lub już z ich udziałem toczy się sprawa zmierzająca do wynagrodzenia szkody. W myśl generalnej zasady wyrażonej w art. 415 kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia” każdy komu została wyrządzona szkoda ma prawo dochodzić odszkodowania – jednak w praktyce nasz zespół bada przede wszystkim czy ten, kogo nasz klient uważa za odpowiedzialnego faktycznie za szkodę odpowiada. Nasi prawnicy poznając szczegółowo sprawę określają strony postępowania, przebieg i skutki – świadcząc w tym zakresie tylko pełną poradę prawną nasz klient jest w sposób kompleksowy prowadzony przez wszystkie etapy sprawy – w tym też przed podjęciem jeszcze drogi sądowej, informujemy naszego klienta jaka dokumentacja jest konieczna, jakie dodatkowe informacje są niezbędne, aby prowadzenie sprawy ukierunkować w stronę wygranej i uzyskania ochrony słusznego interesu klienta. Nasi prawnicy wyjaśniają różnicę miedzy tym, co odróżnia odszkodowanie od zadośćuczynienia, czy też czym jest związek przyczynowo skutkowy, a także renta – w ten sposób jesteśmy w stanie prawidłowo określić i sformułować roszczenie naszego klienta.