Umowa deweloperska – Gdańsk

Poruszając się po różnych gałęziach prawa nasi konkretni specjaliści występują także w sprawach związanych z szeroko rozumianymi umowami deweloperskimi. Wielość i złożoność materii, jaka może pojawić się w tego typach umów najczęściej jest nie do przejścia dla zwykłego laika – dlatego, aby nie kupić tzw. „dziury w ziemi”, która odbije się jedynie na „dziurze w portfelu” warto zainwestować w profesjonale doradztwo prawne. Umowa deweloperska to deklaracja, „na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, o którym mowa w art. 1 u.o.p.n. (tj. prawa własności lokalu mieszkalnego lub prawa własności albo użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym), a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa”. Umowy określane zwyczajowo „deweloperskimi”, przed wejściem w życie opisywanej ustawy, były zawierane na podstawie regulacji znajdującej się w art. 9 ustawy o własności lokali. Przytoczony artykuł stanowi, iż „odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy – odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę”.

Udzielając porad i prowadząc spory na gruncie umów deweloperskich – nasi prawnicy wskażą możliwości rozwiązania problemu, tak aby klient odpowiednio wcześniej mógł zareagować na zmieniającą się sytuację.