Zasiedzenie – Gdańsk

Zasiedzenie jest to wyjątkowy sposób nabycia określonego prawa wskutek upływu czasu, a jego funkcją jest uzgodnienie stanu prawnego i stanu posiadania. Pomimo łatwości dokonywania przez klientów stwierdzenia, iż dana np. nieruchomość została zasiedziana, o tyle może się to okazać nie do końca takie proste, wymaga zebrania pełnych informacji i dokładnego zaplanowania postępowania w ujęciu złej lub dobrej wiary – do czego w pełni przygotowany jest nasz zespół.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi sprawami cywilnymi, którymi się zajmujemy: sprawy o zapłatę.