Postępowanie karnoskarbowe – Gdańsk

Zasadą przeniesioną na grunt postępowania karnoskarbowego z procedury karnej jest to, iż podatnik poniesie odpowiedzialność tylko wtedy, gdy zostaną wykazane wymagane przez kodeks karny skarbowy warunki przypisania odpowiedzialności za popełnione przestępstwo czy wykroczenie skarbowe, gdyż w postępowaniu karnym to nie oskarżony musi udowodnić swoją niewinność, lecz oskarżyciel winę oskarżonego. Praktyka jednak często wygląda inaczej i jeżeli podatnik otrzymał decyzję orzekającą obowiązek zapłaty podatku, to jest często od razu uznawany za winnego przestępstwa, tudzież wykroczenia. Podkreślenia wymaga fakt, iż aktywność podatnika jest niezwykle istotna od samego początku zarówno postepowania karno-skarbowego, jak i postepowania podatkowego, a także kontroli podatkowej.