Co w prawie piszczy

adwokat

Alimenty na dziecko w 2023r. – pytania i odpowiedzi część III

Zgodnie z dyspozycją art. 32 Kodeksu postępowania cywilnego „Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej”.

Czytaj więcej

adwokat

Alimenty na dziecko w 2023r. – pytania i odpowiedzi część II

Zgodnie z poglądami doktryny obowiązek alimentacyjny rodziców trwa do chwili osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego utrzymywania się, co stanowi jedyne kryterium, od którego zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku.

Czytaj więcej

adwokat

Alimenty na dziecko w 2023r. – pytania i odpowiedzi część I

Zgodnie z dyspozycją art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”. Jednak co to w praktyce oznacza?

Czytaj więcej

adwokat

Przeniesienie na inne stanowisko pracy bez zgody pracownika, na czas nieokreślony, z obniżeniem wynagrodzenia

Czy pracodawca może przenieść pracownika na inne stanowisko, bez jego zgody pozbawiając prawa do wynagrodzenia prowizyjnego, tym samym obniżając mu wynagrodzenie?

Czytaj więcej

Eksmisja a COVID-19

Eksmisja a COVID-19

Postawione powyżej zagadnienie, nabiera fundamentalnego znaczenia w sytuacji, w której obecnie znajdują się tak dłużnicy, jak i wierzyciele. Zadać sobie trzeba, bowiem pytanie czy w chili obecnej jest możliwe wykonanie, przez organ egzekucyjny tzw. eksmisji.

Czytaj więcej

mężczyzna w garniturze wskazuje na symbol paragrafu

Obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego.

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wobec pogarszającej się sytuacji, w szczególności wzrostem ilości zachorowań oraz zgonów spowodowanych tzw. koronawirusem, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r., w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Wskazanie palcem na paragraf

Regulacje prawne pomocne przedsiębiorcom w sytuacji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Pandemia COVID-19 (koronawirusa) dotarła do Polski wywracając do góry nogami rzeczywistość obywateli nie tylko z punktu widzenia ich zdrowia oraz bezpieczeństwa w otaczającej codzienności, lecz zachwiała również obrotem gospodarczym uderzając jednocześnie w pewność, wiarygodność i zaufanie doobrotu gospodarczego, czyli fundamenty, na których powinien się on opierać. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, zapewne związany jesteś różnego rodzaju umowami, z których musisz wywiązać się w określonym czasie i niewykluczone, iż ma to mieć miejsce właśnie teraz, w czasie pandemii. Niestety, w obecnej sytuacji istnieje wiele czynników uniemożliwiających prowadzenie działalności, a także wywiązywanie się na czas z zaciągniętych zobowiązań, do których przykładowo należą braki dostaw od kontrahentów, przekładające się na niemożność zrealizowania przez Ciebie dalszych zleceń. Już w tym momencie można mówić o ogólnoświatowym kryzysie gospodarczym, który najprawdopodobniej w najbliższym czasie będzie się pogłębiał, co poskutkuje wymogiem odpowiednich uregulowań w przepisach prawa. Obecnie polski rząd deklaruje wprowadzenie programu działań osłonowych, które mają sprawić, że polska gospodarka oraz miejsca pracy przetrwają zbliżający się kryzys. Z uwagi na to, iż póki co program działań osłonowych pozostaje w sferze deklaracji, a wprowadzone już rozwiązania przez rząd są tak bardzo niejasne i niepewne, że należy rozważyć rozwiązania prawne jakimi obecnie dysponujemy.

Czytaj więcej