Sprawy o zapłatę – Gdańsk

Sprawy o zapłatę mają miejsce, kiedy klient zamierza wszcząć postępowanie lub też jest stroną pozwaną w postępowaniu upominawczym, nakazowym, uproszczonym. Kancelaria VOCA ADVISE zapewnia kompleksowe doradztwo, sporządzanie wezwań do zapłaty, przeprowadzanie polubownych czynności mediacyjnych, reprezentowanie Klienta przed sądami oraz urzędami; sporządzanie pism procesowych (sprzeciw lub zarzuty od nakazu zapłaty), pomoc w postępowaniu zabezpieczającym,  windykację wierzytelności, opieka w postępowaniu egzekucyjnym na każdym etapie.