Kredyty frankowe

Banki w Polsce udzielając kredytów denominowanych kursem franka szwajcarskiego, stosowały w umowach szereg klauzul abuzywnych, czyli niedozwolonych. Zapisy niezgodne z prawem naruszały interes konsumenta.

W swoim zespole w Kancelarii Adwokackiej w Gdańsku posiadamy osoby specjalizujące się w kredytach frankowych, a w szczególności „odfrankowywaniu” oraz unieważnianiu umów kredytowych. Zapewniamy kredytobiorcom reprezentowanie ich interesów w sporach sądowych, sporządzamy wszelkie pisma procesowe oraz uczestniczymy w ewentualnych rozmowach ugodowych z przedstawicielami banków.

Sporządzając pozew w sprawie frankowej, kancelaria formułuje przede wszystkim dwa roszczenia główne:
1) „Odfrankowienie” – polegające na przewalutowaniu kredytu na kredyt złotówkowy według kursu CHF/PLN z dnia zawarcia umowy kredytowej.
Dzięki „odfrankowieniu” klient zyskuje m.in.:

 • zwrot nadpłaconych rat kredytowych;
 • zmniejszenie salda zadłużenia kredytu;
 • obniżenie rat kredytowych;


2) Unieważnienie – polegające na uznaniu umowy kredytowej za nieważną.
Rezultatem finansowym powyższego jest m.in.:

 • anulowanie salda zadłużenia;
 • wykreślenie hipoteki banku z nieruchomości;
 • zwrot wzajemnych świadczeń.

Na czym polega unieważnienie umowy kredytu frankowego?

Z racji stosowania przez banki w umowach kredytowych zaciąganych w walucie franka szwajcarskiego klauzul niedozwolonych umowy te uznawane są za nieważne.

Unieważnienie kredytu we frankach oznacza, że umowa pomiędzy bankiem a kredytobiorcą jest traktowana tak, jakby w ogóle nie była zawarta. Jeśli sąd unieważni umowę kredytową, to strony postępowania zobowiązane będą do dokonania wzajemnych rozliczeń. Kredytobiorca zwraca wówczas bankowi pobrany kapitał, zaś bank oddaje kredytobiorcy wszelkie wpłaty na poczet rat kapitałowo-odsetkowych, prowizje, ubezpieczenia i pozostałe koszty pobrane przez podmiot udzielający kredytu. Kredytobiorcy w przypadku unieważnienia umowy nie spłacają rat i nie są obciążeni kredytem, zostaje nadto wykreślona hipoteka z księgi wieczystej nieruchomości, a kredytobiorcom wzrasta wówczas zdolność kredytowa. Unieważnienie umowy kredytu bankowego w CHF jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla każdego frankowicza.


Na czym polega „odfrankowienie” umowy kredytowej

Odfrankowienie umowy kredytowej polega na usunięciu z umowy klauzul niedozwolonych i w przypadku jeśli umowa nadal może bez wykreślonych zapisów obowiązywać, kredyt staje się wówczas kredytem złotowym.

W przypadku odfrankowienia wyłączone zostają z umowy klauzule indeksacyjne, czyli klauzule stanowiące podstawę do przeliczenia salda kredytu w dniu wypłaty na walutę franka szwajcarskiego według jednostronnie ustalonego przez bank kursu z tabeli. W następstwie powyższego kredytobiorca nadal obciążony jest kredytem, jednak raty spłacane są w walucie polskiej. W przypadku przeliczenia każdej raty na złotówki, uznaje się że kredytobiorca spłacał kredyt w zawyżonej wysokości, a bank zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconych rat kredytu. Odfrankowienie wiąże się również ze zmniejszeniem wysokości pozostałych rat kredytu, bowiem odfrankowienie dotyczy nie tylko przeszłych, ale również przyszłych rat – z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad.

 


Ugoda z bankiem w sprawie kredytu frankowego czy na pewno się opłaca?

Zapewne, jeśli posiadasz kredyt we frankach szwajcarskich, bank już zaproponował Tobie zawarcie ugody. Wskazać należy, iż zawsze możesz zapoznać się z ofertą jaką bank ci przedstawić. Możesz nadto, negocjować jej warunki. Jednak w przypadku zawarcia ugody - będziesz mieć niższe raty, tańszy kredyt, a nawet stałe raty kredytu, jednak musisz się liczyć z tym, że:

 • nie uwolnisz się od kredytu,
 • nadal będziesz musiał płacić co miesiąc raty przez kolejne kilka lub kilkanaście lat,
 • raty stałe są tylko na 5 lat,
 • twoja zdolność kredytowa będzie obniżona,
 • na nieruchomości nadal będzie wpisana hipoteka.

To kilka z wielu powodów, dla których ugody z bankami są nieopłacalne.

 

Jeszcze przed wyrokami TSUE, kiedy banki wytaczały powództwa przeciwko kredytobiorcom o bezumowne korzystanie z kapitału, uzasadnione były obawy klientów przed droga sądową i unieważnieniem kredytu. Jednak jak już posiadamy pewność, że bank nie może wyjść z „kontratakiem” przeciwko kredytobiorcy - jedyną opłacalną drogą jest unieważnienie umowy lub ‘odfrankowienie’ kredytu.

 

Masz kredyt frankowy? Bank zaproponował Ci ugodę? Skontaktuj się z kancelarią. Przedstawimy wszystkie za i przeciw każdego z rozwiązań, a Ty podejmiesz decyzję, którą drogę wybierasz.