Sprawy o wykroczenie – Gdańsk

Nasz zespół prowadzi także sprawy o wykroczenia – pomimo, że wykroczenie to czyn zabroniony o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości niż przestępstwo, to nasi prawnicy równie poważnie traktują tego typu sprawy . Niektóre z przestępstw nazywane są „przestępstwami przepołowionymi”, z uwagi na to, że mają swoje odpowiedniki w kodeksie wykroczeń. O tym, czy w konkretnej sytuacji dany czyn jest przestępstwem czy wykroczeniem decyduje stopień wyrządzonej szkody, tak więc np. kradzież rzeczy o określonej wartości jest wykroczeniem, natomiast o nieco wyżej wartości już przestępstwem. Procedura prowadzenia sprawy o wykroczenie jest nieco inna - za wykroczenie odpowiada się przed sądem, kiedy odmówi się przyjęcia mandatu wystawionego przez funkcjonariusza policji. W takiej sytuacji, nawet w przypadku nieznacznego wykroczenia takiego jak przykładowo spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, sprawa obligatoryjnie zostanie skierowana przez Policję do sądu wraz z wnioskiem o ukaranie. Wówczas, aby uzyskać jak najbardziej korzystny rezultat sprawy najlepiej powierzyć sprawę w ręce naszego prawnika, który analizując dokładnie indywidualny przypadek jest w stanie prawidłowo poprowadzić sprawę działając w najlepszym interesie klienta.