Prawo budowlane – Gdańsk

W pełnym zakresie prawnym nasz zespół zajmuje się wszelkimi kwestiami związanymi z budową, przebudową, rozbudową lub modernizacją obiektów. Pomoc oraz profesjonalną obsługę prawną warto zapewnić sobie już od pierwszych etapów powstawania nowej inwestycji, a nawet jeszcze przed rozpoczęciem całego procesu. Prawo budowlane niesie ze sobą wiele szczególnych uregulowań, które znajdują się w wielu innych ustawach aniżeli samo prawo budowlane – nasi specjaliści prowadzą spory związane z inwestycjami, w tym administracyjnoprawne. Naszym celem jest przede wszystkim poprowadzenie klienta w taki sposób, aby mógł on podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie.