Doradztwo prawne – Gdańsk

Nasza kancelaria prawna zapewnia wszystkim przedsiębiorcom doradztwo prawne w Gdańsku. Rozumiemy, że duża liczba przepisów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz ich aktualizacje, które pojawiają się co pewien czas, mogą przyprawiać o zawrót głowy. Dotyczy to zwłaszcza tych właścicieli firm, którzy działają w sektorach gospodarki niezwiązanych z branżą prawną. Doskonałym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest współpraca ze specjalistami, którzy będą czuwać nad prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa.

W jej ramach nasza kancelaria oferuje m.in. analizy działań podejmowanych przez firmy, w tym pomoc w tworzeniu struktur organizacyjnych oraz ich adaptacji do wytycznych, które określają przepisy. Towarzyszymy firmom na każdym etapie ich rozwoju – oferujemy doradztwo w zakresie zakładania działalności, doradzamy we wszelkich aspektach prowadzenia firm, udzielamy porad dotyczących fuzji i restrukturyzacji. Wspieramy naszych Klientów w sprawach dotyczących postępowań upadłościowych – świadczymy usługi doradcze zarówno w zakresie upadłości przedsiębiorstw, jak upadłości konsumenckiej w Gdańsku.

Nasza oferta dla firm to fachowe doradztwo prawne w Gdańsku, którego formę mogą Państwo dostosować do swoich aktualnych oczekiwań. Współpraca z naszą kancelarią może mieć charakter stały lub obejmować pojedyncze, wybrane zlecenia – skrojone na miarę kluczowych potrzeb przedsiębiorstwa. Sami Państwo zdecydują o jej zakresie – poza doradztwem prawnym podejmujemy bowiem szereg działań, które mogą z niego wynikać. Przykładowe z nich opisaliśmy w dalszej części. Dzięki współpracy z nami zapewnią Państwo swojej firmie bezpieczeństwo prawne, zaś sobie – przede wszystkim spokój i czas, który będą Państwo mogli przeznaczyć na inne, ważne dla jej rozwoju działania.

 

Kompleksowe porady prawne – Gdańsk

Nasze porady prawne w Gdańsku mają przede wszystkim na celu ułatwić Państwu poruszanie się w gąszczu przepisów i zrozumienie ich w takim zakresie, jaki w danej sytuacji jest niezbędny Niezależnie od wielkości i zasięgu działania firmy, jej prowadzenie wiąże się bowiem z odpowiedzialnością prawną. Korzystając z usług naszego doradztwa prawnego dla firm przedsiębiorca jest w stanie zapewnić, iż podejmowane przez niego decyzje są zgodne zarówno z wizją perspektywicznego rozwoju firmy, jak i uwzględniają potencjalne zmiany gospodarcze. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa działalności przedsiębiorcy – Kancelaria Voca Advise oferuje:

 • w ramach stałej współpracy – udzielanie drogą telefoniczną i e-mailową informacji prawnych oraz udzielanie konsultacji w zakresie bieżącego prowadzenia spraw przedsiębiorstwa Klienta;
 • przygotowywanie pisemnych opinii prawnych w powyższym zakresie;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych i handlowych – w ramach pomocy w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym i ryzykiem inwestycyjnym firmy;
 • doradztwo i obsługę w zakresie procesów tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek, stowarzyszeń i fundacji – przygotowanie niezbędnych dokumentów, organizacja działań, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych oraz przed organami administracji;
 • obsługę wewnętrzną spółek, stowarzyszeń i fundacji – m.in. dotyczącą organów wewnętrznych (zarządów, rad nadzorczych, komisji rewizyjnych, zebrań i zgromadzeń), ponadto przygotowywanie projektów oraz uchwał i innych dokumentów, a także udział w postępowaniach związanych z ich zaskarżaniem;
 • zastępstwo prawne w postępowaniach (procesowych i nieprocesowych) przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej;
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego – w   związku z działalnością gospodarczą Klienta;
 • doradztwo i podejmowanie kroków prawnych związanych z windykacją należności od kontrahentów, którzy nie uregulowali płatności;
 • doradztwo i wsparcie w zakresie wdrażania polityki RODO, procedur poufności oraz AML (dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi);
 • w sprawach spornych – przedstawianie oceny prawnej i analizy możliwych rozstrzygnięć, następnie pomoc w zakresie negocjacji i mediacji w Gdańsku, które mają na celu polubowne rozstrzygnięcie sporów;
 • prowadzenie spraw w odpowiednim trybie przed właściwym sądem;
 • bieżące monitorowanie zmian przepisów w obowiązującym systemie prawnym;
 • informowanie o zachodzących zmianach z uwzględnieniem specyfiki branży Klienta;
 • dostosowanie procedur i umów do aktualnego stanu prawnego.

Kiedy podejmą Państwo współpracę z nami – pozbędą się Państwo obaw dotyczących zgodności działań podejmowanych przez firmę – w tym właściwego prowadzenia dokumentacji, organizacji pracy różnych działów – z aktualnymi rozporządzeniami. Będą Państwo mogli spokojnie zająć się tym, co stanowi główny obszar działalności przedsiębiorstwa. Wszelkie kontrole ze strony instytucji zewnętrznych będą zaś czystą formalnością, pozbawioną zbędnego stresu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty porad prawnych w Gdańsku. W razie pytań – zachęcamy do kontaktu – z chęcią udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat współpracy.

 

Porady prawne w Gdańsku – dlaczego firmy powinny z nich korzystać?

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na to, aby korzystać z pomocy doświadczonych kancelarii adwokackich. Obsługa prawna firm jest niezwykle istotną kwestią, która może mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie biznesu, budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, a także na jego bezpieczeństwo. Pomoc prawnika jest nieoceniona, gdy przedsiębiorstwo chce się rozwijać i pozyskiwać nowych klientów.

Korzystanie z obsługi prawnej może przynieść firmie wiele korzyści, w tym:

 • zwiększenie bezpieczeństwa prawnego: prawnicy posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im na identyfikowanie i minimalizowanie ryzyka prawnego. Dzięki temu firma może uniknąć niekorzystnych konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, odszkodowania czy nawet utrata reputacji,
 • optymalizacja kosztów: korzystanie z usług prawników może pomóc firmie w optymalizacji kosztów. Prawnicy mogą pomóc w negocjowaniu korzystnych warunków umów, w sporządzaniu optymalnych rozwiązań prawnych czy w windykacji należności,
 • zwiększenie efektywności działania: prawnicy mogą pomóc firmie w usprawnieniu jej działania. Mogą m.in. pomóc w sporządzeniu wewnętrznych procedur, w dostosowaniu działalności firmy do przepisów prawa czy w rozwiązywaniu problemów prawnych,
 • podniesienie konkurencyjności: prawnicy mogą pomóc firmie w zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Mogą m.in. pomóc w opracowaniu nowych produktów lub usług, w negocjowaniu korzystnych warunków współpracy z kontrahentami czy w ochronie własności intelektualnej.