Służebność – Gdańsk

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe – często jest to abstrakcyjne pojęcie dla zwykłego śmiertelnika, jednak reguluje ona bardzo ważne aspekty sąsiedzkiego życia (służebność gruntowa, drogi koniecznej), czy też życia członków rodziny pod jednym dachem (służebność osobista), a także reguluje warunki korzystania z naszych nieruchomości przez np. przedsiębiorstwa energetyczne, czy też wodociągowe (służebność przesyłu). Nasi prawnicy bardzo wnikliwie oceniają stan faktyczny związany z ustanowieniem, czy też zniesieniem, wykreśleniem służebności każdego rodzaju, w tym roszczeń odszkodowawczych, koncepcji prowadzenia sprawy z udziałem sądu, czy chociażby mediatora. Generalnie służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela – służebność to przejaw ingerencji w prawo własności, która często wymaga konsultacji z profesjonalnymi pełnomocnikami.