Alimenty – Gdańsk

Aspekt alimentacyjny jest jednym z najbardziej spornych w toku postępowań sądowych – szczególnie żywy jest spór o alimenty w sprawach o rozwód, ale także nawet po rozwodzie lub w przypadku osób żyjących w związkach partnerskich. Nasz zespół skupia się na konkretnym przypadku – podejmujemy się oceny możliwości zarobkowych i majątkowych osób zobowiązanych do alimentów jak też potrzeb i sytuacji osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów. Nie jest to zadanie łatwe, albowiem nie poruszamy się tutaj wyłącznie na matematycznych schemacie alimentacyjnym, ale także skupiamy się na osobistym zaangażowaniu i staraniach każdej osoby zobowiązanej do alimentacji. Obowiązek alimentacyjny nie polega bowiem wyłącznie na dostarczeniu środków utrzymania. Wysokość alimentów określa się biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Powyższe oznacza, iż znaczenie ma nie tylko to, czy zobowiązany pracuje oraz jaki dochód osiąga, ale również to czy i jaką pracę może podjąć przy uwzględnieniu np. jego wieku, wykształcenia, stanu zdrowia.

Prowadzimy naszych klientów przez najtrudniejsze postępowania alimentacyjne w sposób sprawny i profesjonalny – co istotne obowiązek alimentacyjny dotyczy nie tylko rodziców i dzieci, ale także np. małżonków w toku postępowania o rozwód, czy też dziadków względem wnucząt lub także dzieci względem rodziców.