Prawo pracy – Gdańsk

Nasz zespół podejmuje się także najtrudniejszych wyzwań związanych ze sporami na linii na linii pracownik – pracodawca, a należą do nich przede wszystkim:

  • ustalenie stosunku pracy roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
  • roszczenia o zaległe wynagrodzenie;
  • odszkodowanie, zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu;
  • mobbing;
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;
  • ekwiwalent za niewykorzystany urlop i inne świadczenia pracownicze.

Zapraszamy także do zapoznania się z obsługą prawną opinii prawnych oraz zakładania i rejestracji spółek.