Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – Gdańsk

Profesjonalni prawnicy naszego zespołu przyjmując sprawę podejrzanego, czy też oskarżonego o kierowanie pojazdu pod wpływem alkoholu badają przede wszystkim każdy szczegół feralnego dnia. Obrońca musi wiedzieć co klient danego dnia jadł, pił, jakie lekarstwa przyjmował, jakim urządzeniem była badana u niego trzeźwość, rozpiętość czasowa między badaniami, w jaki sposób zmieniały się odczytywane na urządzeniach wartości i przede wszystkim czy wartości te są garniczne itp. Kierowca, który prowadzi samochód pod wpływem alkoholu popełnia wykroczenie lub przestępstwo, za które w najlepszym wypadku zapłaci grzywnę, w najgorszym – trafi do aresztu lub więzienia i niemal w każdej sytuacji dostanie zakaz prowadzenia pojazdów. Wyróżniamy zatem 2 stany związane ze spożytym alkoholem:

  • stan po użyciu alkoholu - prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg. Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń osoba, która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu do 30 dni, albo grzywny od 50 do 5000 zł. 
  • stan nietrzeźwości - prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a §1  Kodeksu karnego i sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Ponadto w obu przypadkach sąd orzeka w stosunku do kierowcy, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów, a w przypadku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej. Nasi specjaliści ocenią po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem, czy i jakie potencjalnie szanse są na skuteczną obronę.