Mały świadek koronny art. 60 § 3k.k. – Gdańsk

Adwokaci współpracujący z nami prowadzą sprawy najcięższego kalibru – zabójstwa, rozboje, handel ludźmi i udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w tym przestępstwa gospodarcze – w sprawach tego typu istotną instytucją jest „mały świadek koronny”. W świetle przepisów Kodeksu karnego jest to sprawca, który współdziałał w popełnieniu przestępstwa wraz z innymi osobami i ujawnił organom ścigania niezbędne informacje, dotyczące okoliczności jego popełnienia. Wobec sprawcy mającego status „małego świadka koronnego” sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie – to czy i w jaki sposób skorzystać z dobrodziejstwa nadzwyczajnego złagodzenia kary klient omawia bezpośrednio z obrońcą, a zdecydowanie zbyt pochopne działania w tej materii nie są wskazane i wymagają konsultacji i wnikliwej analizy sprawy przez profesjonalnego pełnomocnika naszego zespołu.