Rozwód i separacja – Gdańsk

Nasi prawnicy podejmują się najcięższych spraw rozwodowych – zanim dojdzie do procesu staramy się bardzo wnikliwie przeanalizować sytuację klienta, natomiast jak już klient decyduje się na nasz udział już w toku postępowania, to również bardzo sprawnie podejmujemy zdecydowane działania. Rozwód czy też separacja to obok śmierci osoby najbliższej oraz nagłej utraty pracy jedna z najbardziej stresujących sytuacji życiowych. Rozpad małżeństwa odbywa się stopniowo albo poprzez konkretne zdarzenie, które pieczętuje rozejście się małżonków. Decyzje te są bardzo ciężkie – my pomagamy w tak trudnych chwilach konstruktywną poradą i jeżeli to konieczne także wsparciem innych specjalistów spoza branży prawniczej. Często emocje nie nadążają za podejmowanymi decyzjami, dlatego wyznaczenie kierunku działania przy udziale profesjonalnego pełnomocnika klienci oceniają jako nieocenione. W rozwodowym świecie dorosłych nie bez znaczenia pozostaje opieka nad małoletnimi dziećmi.. W zależności od sytuacji i natężenia sporu miedzy małżonkami jako doświadczony zespół wieloletnimi postępowaniami sądowymi nie pozostawiamy w żadnym razie poza uwagą dzieci. Poprzez wypracowanie porozumienia rodzicielskiego często z udziałem adwokatów, czy też radców prawnych udaje się osiągnąć kompromis, który pozwala dzieciom na funkcjonowanie w ich dziecięcym świecie w sytuacji nawet bardzo zaognionego sporu między małżonkami. Każde z rozwodzących się małżonków doświadczyło rozkładu pożycia, które jest z reguły zjawiskiem narastającym, związanym z zaistnieniem pewnych faktów, tudzież zachowań, które prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie sprowadza się do istnienia szczególnego rodzaju więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Ustanie któregokolwiek z nich należy uznać za objaw rozkładu pożycia. Z pomocą przychodzi również orzecznicza praktyka Sądowa. Tym samym jak przykładowo wskazał Sąd Najwyższy w Uchwale Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 1955r. (I CO 5/55) „Przy wyjaśnianiu powodów rozkładu pożycia małżeńskiego oraz jego zupełności i trwałości należy mieć na względzie, że wprawdzie czasem jedno zdarzenie bywa powodem rozkładu, zazwyczaj jednak takim powodem są fakty powtarzające się albo fakty różnego rodzaju. Poszczególne fakty mogą być skutkiem innych faktów, niezależnie jednak od tego same mogą także stanowić ważny powód rozkładu”.

Nie zawsze jednak w obliczu rozstania małżonkowie decydują się na rozwód. Wówczas z pomocą przychodzi instytucja separacji, która jest uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i cywilnego i pozwala oswoić się małżonkom z rzeczywistością, w jakiej mogliby znaleźć się po rozwodzie bez formalnego rozwiązania małżeństwa, a także zyskują oni czas do namysłu, czy rzeczywiście ich sytuacja wymaga orzeczenia rozwodu. Jakie rozwiązanie w danym przypadku jest najbardziej trafne z pewnością oceni sam klient, którego staramy się poinformować o wszelkich skutkach przedsiębranych posunięć.