Upadłość przedsiębiorcy – Gdańsk

Nasz zespół kompleksowo wspiera klientów w procesie upadłościowym, w tym także w procesie poprzedzającym rozpoczęcie jakichkolwiek działań związanych z upadłością.
Procedura, która wynika z przepisów o upadłości przedsiębiorcy, odnosi się do przedsiębiorców w rozumieniu kodeksu cywilnego, tj.:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
  • jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (np: spółki osobowe).
  • osoby prawne (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne);

Co więcej, zdolność upadłościową posiadają również:

  • wspólnicy spółek osobowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
  • partnerzy w spółce partnerskiej.