Opieka i Kuratera – Gdańsk

W praktyce nasz zespół często spotyka się z sytuacjami, gdzie instytucja opieki i kurateli staje się nader aktualna – szczególnie gdy najbliższa osoba nagle lub postępująco niedomaga i należy podjąć szybkie działania, tak aby nie wyrządziła sobie ona szkody. Opiekę ustanawia się dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz dla dziecka jeśli rodzice są nieznani lub żadnemu z nich nie przysługuje władza rodzicielska. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką, jednak przed podjęciem ważniejszych decyzji opiekun powinien uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego – istotne jest także w jaki sposób można wyznaczyć daną osobę opiekunem – w tym zakresie nasi prawnicy ze szczegółami informują zainteresowane strony, jak też prowadzą spory w sytuacjach gdy np. chętnych do opieki jest więcej niż jedna osoba.

Kuratelę natomiast można  ustanowić m.in. dla:

  • dziecka poczętego ale jeszcze nie narodzonego (do strzeżenia przyszłych praw dziecka);
  • dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
  • dla osoby niepełnosprawnej jeśli potrzebuje pomocy w prowadzeniu swoich spraw dla spadku;
  • dla osoby nieobecnej lub znajdującej się w szpitalu psychiatrycznym;
  • w sprawach o ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa;
  • dla zarządu majątkiem;
  • dla osoby prawnej nie posiadającej organów.

Nasz zespół podejmuje się bardzo skomplikowanych i złożonych spraw związanych z opieką i kuratelą.