Sprawy karne – Gdańsk

Ważnym aspektem działalności prowadzonej przez nas kancelarii prawnej są sprawy karne. Nasi adwokaci posiadają wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach karnych, w tym w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Dokładnie zapoznajemy się z sytuacją, wszystkimi niezbędnymi dokumentami, jak również z sytuacją. Na tej podstawie możemy zaproponować klientowi najbardziej optymalne dla niego rozwiązanie.

 

Sprawy karne w Gdańsku. Jaki może być zakres pracy adwokata?

Zakres pracy naszej kancelarii może obejmować:

 • doradztwo prawne w zakresie kwestii prawnych związanych ze sprawą,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowania,
 • reprezentowanie klienta przed organami ścigania, takimi jak Policja, Prokuratura czy Centralne Biuro Śledcze,
 • reprezentowanie klienta przed sądem, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym,
 • udzielanie pomocy prawnej w ramach obrony koniecznej,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu mediacyjnym,
 • uzyskanie odszkodowania za niesłuszne skazanie lub aresztowanie,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Adwokat jest więc osobą, dzięki której zwiększa się szansa na wyrok, na którym nam zależy.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawach karnych?

Korzystanie z pomocy adwokata w sprawach karnych jest niezwykle ważne, ponieważ może mieć istotny wpływ na wynik postępowania. Adwokat może pomóc klientowi w:

 • zrozumieniu zarzutów i ich konsekwencji prawnych,
 • uzyskaniu informacji o toku postępowania i zadanych pytaniach,
 • przygotowaniu linii obrony i zgromadzeniu dowodów,
 • reprezentowaniu klienta przed organami ścigania i sądem.