Ochrona praw konsumenta – Gdańsk

Nasi prawnicy w pełnym zakresie doradzają i prowadzą sprawy związane z prawami konsumenta indywidualnego, a także konsumentów zbiorowych. Istotą ochrony praw konsumenta jest ochrona praw osoby fizycznej, która dokonuje czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.. Unijne prawa konsumenta są nierozerwalnie powiązane min. z zakazem dyskryminacji, prawami człowieka i stanowią bardzo istotny element konkurencji i rynku.

Indywidualne prawa konsumenta obejmują:

  • zakaz nieuczciwych praktyk handlowych;
  • ograniczenie spamu i telemarketingu;
  • prawo równości stron umowy, i równości odstąpienia od niej;
  • klauzule niedozwolone w umowach;
  • zakaz reklamy wprowadzającej w błąd oraz agresywnych praktyk handlowych i agresywnej sprzedaży obwoźnej;
  • ochronę interesów w podróży;
  • ochronę interesów korzystania z telefonii transgranicznej – roaming.

W każdym z powyżej wymienionych aspektach nasz zespół znajdzie odpowiednie wyjście i rozwiązanie.

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi sprawami cywilnymi, którymi się zajmujemy: upadłość konsumencka.