Władza rodzicielska, miejsce pobytu oraz kontakty z dzieckiem – Gdańsk

Obok sporów związanych z alimentami rodzice spierają się o dzieci częstokroć pozostawiając dzieci na polu bitwy miedzy sobą. Nasz zespół stara się, aby wszystkie aspekty związane z opieką rozwiązane zostały zanim roszczenia danego rodzica zostaną skierowane na drogę sądową. Jeżeli już jednak dochodzi do sporu staramy się zabezpieczyć słuszny interes klienta – doskonale wiadomo, że postępowania sądowe trwają dosyć długo, dlatego jeżeli wymaga tego dobro dziecka w imieniu rodzica wszczynane jest postępowanie wraz ze stosownym wnioskiem lub wnioskami o zabezpieczenie np. kontaktów lub miejsca pobytu dziecka przy danym rodzicu. Sprawy te są naładowane dużym ładunkiem emocjonalnym, a niejednokrotnie małoletnie dzieci wymagają w ferworze istotnego sporu między rodzicami odrębnej pomocy. Działając w zespole prowadzimy sprawy rodzinne poprzez wypracowywanie rozsądnych porozumień rodzicielskich, a w sporze sądowym podejmujemy wszelkie dopuszczalne działania tak, aby możliwymi środkami dowodowymi przechylić szalę i przekonać Sąd do racji i argumentów reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika rodzica lub opiekuna.

Złożoność spraw dotycząca władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz ustalenia miejsca pobytu jest tak bardzo złożona, że z trudem zakreślić można zakres działania prawnika na tym polu. Zaskakujące dla klienta może się wydawać także w jaki sposób poszczególne sprawy mogą się przenikać – adwokaci w naszym zespole wskażą zgodnie z potrzebami właściwy kierunek działania.