Mediacje rodzinne Gdańsk

Myślą przewodnią naszego zespołu jest, aby rozwiązać spór przed wstąpieniem na drogę sądową – nasza wygrana, to skonstruowanie w wyniku mediacji stabilnej ugody. Bardzo często zdarza się, iż strony mogą osiągnąć o wiele więcej jeżeli zdecydują się rozwiązać swój problem za pomocą pozasądowej metody rozwiązywania sporów jaką jest mediacja. Nie tylko wiąże się to z zaoszczędzonymi środkami pieniężnymi, gdyż niejednokrotnie postępowania sądowe generują wysokie koszty, lecz przede wszystkim mediacje zaoszczędzają cenny czas stron, oraz co również istotne nerwy i stres związane z postępowaniem sądowym. Mediacja jest metodą rozwiązywania sporów, w której osoba niebędąca stroną sporu pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Mediacja ma charakter nieformalny, poufny i dobrowolny.

 

Mediacje rodzinne w Gdańsku. Dlaczego warto z nich korzystać?

Mediacje rodzinne to proces, w którym strony konfliktu, z pomocą mediatora, samodzielnie szukają rozwiązania satysfakcjonującego dla obu stron. Mediator nie jest sędzią, ale neutralnym i bezstronnym fachowcem, który pomaga stronom w porozumieniu się i wypracowaniu wspólnego stanowiska. Mediacje rodzinne są dobrowolne i poufne. Strony mogą zakończyć mediacje w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny. Mediator nie może zmusić stron do zawarcia porozumienia.

Mediacje rodzinne są skuteczne w wielu sprawach, w tym:

  • rozwód,
  • regulacja kontaktów z dzieckiem,
  • alimenty,
  • podział majątku.

 

Mediacje rodzinne mają wiele zalet, w tym:

  • umożliwiają stronom zachowanie kontroli nad procesem i uzyskanie rozwiązania, które jest dla nich satysfakcjonujące,
  • są szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe,
  • pozwalają uniknąć konfliktu i stresu związanego z procesem sądowym,
  • są korzystne dla dzieci, które pozostają w kontakcie z obojgiem rodziców.