Zakładanie i rejestracja spółek – Gdańsk

W pełnym zakresie uczestniczymy na każdym etapie powstawania i rejestracji podmiotów prawa handlowego i nie tylko. Rejestracja spółek prawa handlowego jest często procesem złożonym i czasochłonnym. Odpowiednie przygotowanie treści umowy spółki pozwala już na początku działalności doprecyzować wszelkie istotne aspekty oraz w odpowiedni sposób zabezpieczyć interesy wspólników.

Prawidłowe wypełnienie formularzy rejestrowych, w tym także posługując się aktualnie dostępnymi narzędziami informatycznymi - pozwala na znaczne przyspieszenie całej procedury oraz uniknięcie błędów, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Zapraszamy także do zapoznania się z obsługą prawną prawa budowlanego oraz prawa pracy.